ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGA

PHÒNG CÔNG TÁC LƯU HỌC SINH

Địa chỉ: Бол. Пироговская, Дом 13, г. Москва ; Tel/Fax: +7(499) 246-63-44

   ihere to Logout
Phòng Công tác LHS, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga

Đây là trang WEB cung cấp, trao đổi Thông tin cho LHS Việt Nam tại LB Nga. Bản quyền thuộc về Tác giả.
 E-mail: phongctlhs_nga@yahoo.com

 

                                               

                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                          TT-01

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                               ***********                                <Tải file Word>

 

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ LƯU HỌC SINH TỰ TÚC

 

Matxcơva, ngày ……… tháng ……… năm 20

 

 

                     Kính gửi: PHÒNG CÔNG TÁC LƯU HỌC SINH,

                                    ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGA

 

Tôi tên là: ………………………………………………………………………

Sinh ngày: ……………………………………………………………………...

Số hộ chiếu:……………… Cấp ngày:………………… Tại:…………………

Địa chỉ email:  …………………………… Số điện thoại: ……………………

Đề nghị Phòng cho tôi được đăng ký LHS diện tự túc, bậc đào tạo:(SV, NCS)……

Tại Trường/Viện:……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

Thời gian từ:……………………………………………………………………

Tôi xin hứa chấp hành đầy đủ các Quy chế của Ta và Bạn, các Điều, Khoản trong Hợp đồng mà tôi đã ký với cơ sở đào tạo.

 

Xác nhận của đơn vị trưởng                                    Người làm đơn

      (ký, ghi rõ họ tên)                                         (ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

Hồ sơ kèm theo gồm:

1. Sơ yếu lý lịch tự thuật (có dán ảnh 4x6);

2. Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm (bậc học trước);

3. Hợp đồng đào tạo (nếu bản foto phải có xác nhận của nhà trường);

4. Quyết định tiếp nhận của cơ sở đào tạo (nếu bản foto phải có xác nhận của nhà trường);

5. Đối với LHS đăng ký muộn phải kèm theo kết quả học tập của các kỳ trước (photo sổ điểm có công chứng) và giấy xác nhận của nhà trường.

-----------------------------

*PHÒNG CÔNG TÁC LHS, ĐSQ VIỆT NAM TẠI MATXCƠVA 2011-2014*

Москва, Большая Пироговская 13, E-mail: lhslbn@yahoo.com

 

  

Thời tiết Moscow
Bản đồ Moscow
Đọc báo Online
Xem TV Online
Nhạc Online

Website ĐSQ VN tại LB Nga

Sơ đồ tới Đại sứ quán

(Xem ảnh)

Email Ban Công tác cộng đồng: congtaccongdong@gmail.com

 

Email Ban Cán sự Đoàn: bcsdlbnga@gmail.com
 

BẢN TIN ĐẤT NƯỚC

Sơ đồ tới Văn phòng Đảng ủy
(1-я Тверская-Ямская улица, 30)
 

Website:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cục Đào tạo với nước ngoài