ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGA

PHÒNG CÔNG TÁC LƯU HỌC SINH

Địa chỉ: Бол. Пироговская, Дом 13, г. Москва ; Tel/Fax: +7(499) 246-63-44

   ihere to Logout
Phòng Công tác LHS, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga

Đây là trang WEB cung cấp, trao đổi Thông tin cho LHS Việt Nam tại LB Nga. Bản quyền thuộc về Tác giả.
 E-mail: phongctlhs_nga@yahoo.com

 

 

                                                         ST-03

 <Tải file Word>

     

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

Diện Tự túc

(Kèm theo phôtô trang sổ ghi điểm của học kỳ tương ứng)

 

1.      Họ và tên:                                                    

2.      Trường:

3.      Quyết định của Phòng CT LHS số/ngày:

4.      Địa chỉ email:

5.      Số điện thoại liên hệ:

6.      Khóa học từ tháng/năm:                         đến tháng/năm:

7.      Kết quả thi học kỳ (I, II):                        Năm học: 201… - 201…

-         Tổng số các môn học:

-         Tổng số các môn thi:                ; Điểm trung bình:

·        Số điểm 3:

·        Số điểm 4:

·        Số điểm 5:

8.      Kết quả thi Olimpic (ghi rõ cấp tổ chức và giải đoạt được):

 

 

9.      Kết quả tham gia NCKH:

 

 

 

    Xác nhận của                                               ………, ngày       tháng       năm 201….

Ban đại diện đơn vị                                                          Người báo cáo

 (ký và ghi rõ họ tên)                                                (ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

  

Thời tiết Moscow
Bản đồ Moscow
Đọc báo Online
Xem TV Online
Nhạc Online

Website ĐSQ VN tại LB Nga

Sơ đồ tới Đại sứ quán

(Xem ảnh)

Email Ban Công tác cộng đồng: congtaccongdong@gmail.com

 

Email Ban Cán sự Đoàn: bcsdlbnga@gmail.com
 

 

BẢN TIN ĐẤT NƯỚC

Sơ đồ tới Văn phòng Đảng ủy
(1-я Тверская-Ямская улица, 30)
 

Website:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cục Đào tạo với nước ngoài