ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGA

PHÒNG CÔNG TÁC LƯU HỌC SINH

Địa chỉ: Бол. Пироговская, Дом 13, г. Москва ; Tel/Fax: +7(499) 246-63-44

   ihere to Logout
Phòng Công tác LHS, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga

Đây là trang WEB cung cấp, trao đổi Thông tin cho LHS Việt Nam tại LB Nga. Bản quyền thuộc về Tác giả.
 E-mail: phongctlhs_nga@yahoo.com

 

 

                                                         TT-07

 <Tải file Word>

     

HỒ SƠ XIN GIA HẠN THỜI GIAN HỌC TẬP CỦA LHS

Diện tự túc

 

Bao gồm: 02 bộ hồ sơ (1 bộ lưu tại Phòng CT LHS, 1 bộ LHS giữ). Mỗi bộ gồm các giấy tờ sau:

 

·        Đơn xin gia hạn học tập (theo mẫu TT-07 ở phía dưới).

·        Báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu đến thời điểm hiện tại và phôtô sổ ghi điểm. Cả hai loại giấy tờ đều phải có xác nhận và đóng dấu của Nhà trường.

·        Giấy của Nhà trường (письмо) gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và ĐSQ Việt Nam tại LB Nga (Phòng CT LHS) nêu rõ lý do vì sao đồng ý cho LHS gia hạn học tập (ghi rõ đồng ý gia hạn thời gian từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm).

·        Bản phôtô Quyết định của Phòng CT LHS đã cấp cho LHS.

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

ĐƠN XIN GIA HẠN THỜI GIAN HỌC TẬP

(Diện tự túc)

 

                   Kính gửi: Phòng Công tác LHS, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga

1.      Tôi tên là:

2.      Sinh ngày:

3.      Hộ chiếu số:                          Cấp ngày:                Tại:                 Ngày hết hạn:

4.      Số điện thoại liên hệ:                                        Địa chỉ Email:

5.      Quyết định của Phòng CT LHS số/ngày:

6.      Thời gian khóa học theo Quyết định: từ tháng/năm  …./.…     đến …./.…

7.      Bậc đào tạo (TS, ThS, ĐH):      

8.      Hiện đang là:                   Năm thứ:

9.      Trường:                                                                   Ngành học:

10.   Tôi viết đơn này trình bày lý do xin gia hạn thời gian học tập như sau:

 

 

 

 

 

 

 

11.  Tôi xin được gia hạn thời gian học tập từ ...../...../........    đến ...../...../........ 

 

Kính đề nghị Phòng CT LHS, ĐSQ VN tại LB Nga xem xét và giải quyết.

     Tôi xin trân trọng cảm ơn.

............., ngày       tháng      năm 201.....

   Xác nhận của Đại diện đơn vị                                             Người viết đơn

                (ký và ghi rõ họ tên)                                               (ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

Ý kiến của Phòng Công tác LHS

                  (Lưu ý, phần này phải để cách mép dưới của trang giấy ít nhất 06 cm)

 

 

 

 

  

Thời tiết Moscow
Bản đồ Moscow
Đọc báo Online
Xem TV Online
Nhạc Online

Website ĐSQ VN tại LB Nga

Sơ đồ tới Đại sứ quán

(Xem ảnh)

Email Ban Công tác cộng đồng: congtaccongdong@gmail.com

 

Email Ban Cán sự Đoàn: bcsdlbnga@gmail.com
 

 

BẢN TIN ĐẤT NƯỚC

Sơ đồ tới Văn phòng Đảng ủy
(1-я Тверская-Ямская улица, 30)
 

Website:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cục Đào tạo với nước ngoài