ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGA

PHÒNG CÔNG TÁC LƯU HỌC SINH

Địa chỉ: Бол. Пироговская, Дом 13, г. Москва ; Tel/Fax: +7(499) 246-63-44

   ihere to Logout
Phòng Công tác LHS, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga

Đây là trang WEB cung cấp, trao đổi Thông tin cho LHS Việt Nam tại LB Nga. Bản quyền thuộc về Tác giả.
 E-mail: phongctlhs_nga@yahoo.com

 

                                               

HỒ SƠ BÁO CÁO TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN

  <Tải file Word>

 

Bao gồm: 03 bộ hồ sơ (1 bộ nộp cho Phòng CT LHS, 1 bộ nộp cho Cục Đào tạo với nước ngoài, 1 bộ LHS giữ). Mỗi bộ gồm các giấy tờ sau: 

 

1.     Báo cáo tốt nghiệp đại học (Mẫu ST-04).

2.     Bản sao Bằng tốt nghiệp kèm bảng điểm, phụ lục kèm theo bằng. Nếu chưa có bằng phải có Bảng điểm toàn khóa (Bảng điểm tạm thời) và Giấy xác nhận của Nhà trường khẳng định sinh viên đã kết thúc khóa học, đã tốt nghiệp nhưng đang trong thời gian chờ nhận bằng (xác nhận tạm thời để làm thủ tục tốt nghiệp).

3.     Các giấy tờ khác (Bằng khen, Giấy khen… nếu có).  

 

Lưu ý:  

-         Tất cả các giấy tờ trong mục 2 phải có dấu hoặc xác nhận sao y bản chính của Nhà trường.

-         Trước ngày về nước ít nhất 03 ngày làm việc sinh viên phải nộp Hồ sơ báo cáo tốt nghiệp đến Phòng CT LHS để kịp giải quyết các thủ tục tiếp theo.

-         Trong vòng 01 tháng kể từ khi về nước, sinh viên phải đến làm thủ tục báo cáo tốt nghiệp tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

 

                                 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC                      ST-04

Diện Tự túc

 

            1.    Họ và tên: ………………………………………..

2.    Ngày sinh: ……………………………………….

3.    Chỗ ở hiện nay của gia đình: ……………………………………………………….……

     ………...………………………………………………….…………………………...

4.    Quyết định của Phòng CT LHS, ĐSQ VN tại LB Nga số/ngày ký:

5.    Ngành học (ghi tên bằng tiếng Việt/tiếng Nga và Mã ngành):

 

 

6.    Tên trường đến học (tiếng Việt/tiếng Nga):

7.    Học dự bị đại học tại: .........................................  Năm học:

8.         Thời gian học đại học: từ ......./...../.........   đến: ......./...../.........

9.         Gia hạn (nếu có):  từ          /       / 200   đến         /        / 201

10.     Số Quyết định cho phép gia hạn/ngày tháng năm:

11.     Lưu ban năm (nếu có):

12.     Lý do lưu ban:

13.     Điểm bảo vệ luận văn/thi tốt nghiệp:

14.     Xếp loại tốt nghiệp:

15.     Số lần thi Olympic cấp trường: ................ ; thành phố: ........ ; Liên bang: .......

16.     Số giải đoạt được: Nhất: .......     ; Nhì: .......... ; Ba: ..........

17.     Tham gia NCKH (Số đề tài, đánh giá kết quả):

18.     Số bài báo được đăng trên tạp chí:

19.     Số báo cáo khoa học đã được công bố:

20.     Những môn đã học thêm:

21.     Công tác đã tham gia trong quá trình học tập tại LB Nga:

22.     Khen thưởng:

23.     Kỷ luật:

24.     Nhà trường nhận xét, đánh giá về chuyên môn (nếu có):


 

 

25.     LHS tự đánh giá (về học tập, rèn luyện, chấp hành quy định của Đại sứ quán và cơ sở đào tạo, những nguyện vọng, kiến nghị nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

26.     Nhận xét, đánh giá của đơn vị lưu học sinh cơ sở:

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                            ….…………., ngày          tháng         năm 201…

                                                                                                    Đơn vị trưởng        

                                                                                             (ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

27.     Giấy nhận xét, đánh giá của Phòng Công tác Lưu học sinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Bang Nga số …………………...  , ngày        /        /              (Kèm theo)

 

                                                                           Matxcơva, ngày         tháng        năm 201…

                                                                                                     Người làm báo cáo

                                                                                                  (ký và ghi rõ họ tên)

 

 

  

Thời tiết Moscow
Bản đồ Moscow
Đọc báo Online
Xem TV Online
Nhạc Online

Website ĐSQ VN tại LB Nga

Sơ đồ tới Đại sứ quán

(Xem ảnh)

Email Ban Công tác cộng đồng: congtaccongdong@gmail.com

 

Email Ban Cán sự Đoàn: bcsdlbnga@gmail.com
 

BẢN TIN ĐẤT NƯỚC

Sơ đồ tới Văn phòng Đảng ủy
(1-я Тверская-Ямская улица, 30)
 

Website:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cục Đào tạo với nước ngoài