ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGA

PHÒNG CÔNG TÁC LƯU HỌC SINH

Địa chỉ: Бол. Пироговская, Дом 13, г. Москва ; Tel/Fax: +7(499) 246-63-44

   ihere to Logout
Phòng Công tác LHS, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga

Đây là trang WEB cung cấp, trao đổi Thông tin cho LHS Việt Nam tại LB Nga. Bản quyền thuộc về Tác giả.
 E-mail: phongctlhs_nga@yahoo.com

 

                                                 

HỒ SƠ BÁO CÁO TỐT NGHIỆP CỦA NCS

Diện tự túc

 <Tải file Word>

 

Bao gồm: 03 bộ hồ sơ (1 bộ nộp cho Phòng CT LHS, 1 bộ nộp cho Cục Đào tạo với nước ngoài, 1 bộ LHS giữ). Mỗi bộ gồm các giấy tờ sau:

 

1.   Báo cáo tốt nghiệp nghiên cứu sinh (theo Mẫu NT-06 phía dưới)

2.   Tóm tắt luận án (автореферат).

3.   Nhận xét (отзывы) của thầy phản biện chính thức và cơ quan phản biện.

4.   Biên bản buổi bảo vệ luận án (стенограмма).

5.   Giấy xác nhận của Hội đồng bảo vệ gửi VAK đề nghị cấp bằng cho NCS (cправка к делу о выдаче диплома).

6.   Bản sao bằng Ph.D (Кандидат наук) đối với NCS hoặc bằng Dr. of Science (Доктор наук) đối với TTS cao cấp/NCS cao cấp (có công chứng, hoặc đóng dấu xác nhận của Trường). Nếu chưa có bằng phải có Giấy xác nhận của Nhà trường về kết quả buổi bảo vệ luận án, khẳng định giấy tờ hồ sơ của NCS đã được chuyển lên VAK và NCS đang trong thời gian chờ nhận bằng (xác nhận tạm thời để làm thủ tục tốt nghiệp).  

 

Lưu ý:  

-    Tất cả các giấy tờ ở các mục số 3, 4, 5 và 6 phải có dấu hoặc xác nhận sao y bản chính của Nhà trường.

-    Mỗi NCS cần mang 01 quyển Luận án và 01 quyển Tóm tắt luận án về nộp cho Thư viện Quốc gia (Việt Nam), trước khi làm thủ tục Báo cáo tốt nghiệp tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-    Trước ngày về nước ít nhất 07 ngày làm việc, NCS phải nộp Hồ sơ báo cáo tốt nghiệp đến Phòng CT LHS để kịp giải quyết mọi thủ tục tiếp theo.

-     Trong vòng 01 tháng kể từ khi về nước, NCS phải đến làm thủ tục Báo cáo tốt nghiệp tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

 

                   BÁO CÁO TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU SINH          NT-06

Diện tự túc

                                     

1. Họ và tên (Ghi chữ in hoa):                                                          

2. Quyết định của Phòng CT LHS, ĐSQ VN tại LB Nga số/ngày ký:

3. Cơ sở đào tạo NCS:

4. Thời hạn NCS: từ         /        / 201     đến         /         / 201

    Gia hạn (nếu có):  từ          /       / 201   đến         /        / 201

    Số Quyết định cho phép gia hạn/ngày tháng năm:

6. Điểm thi tối thiểu:  Chuyên môn:                 ; Tiếng Nga:               ; Triết học:

7. Số bài báo được đăng (khi NCS):                                  

    Số hội nghị khoa học (có báo cáo khoa học) đã dự:

8. Bảo vệ luận án ngày         tháng        năm 201

    Tại Hội đồng:

9. Số phiếu thuận:            /              ; Số phiếu chống:                   ; Số phiếu trắng:

10. Giấy xác nhận (hoặc bằng) số:

11. Đề tài nghiên cứu (Mã chuyên ngành:                         ):

                       

 

 

12. Tóm tắt nội dung luận án:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 13. NCS tự đánh giá (về học tập, chấp hành quy định của Đại sứ quán và cơ sở đào tạo.. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Nhận xét, đánh giá của đơn vị lưu học sinh cơ sở:

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           ….…………., ngày          tháng         năm 201…

                                                                                                      Đơn vị trưởng

                                                                                               (ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Giấy nhận xét, đánh giá của Phòng Công tác Lưu học sinh, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga số ………...................  , ngày        /        /                 (Kèm theo)

 

                                                                          Matxcơva, ngày         tháng        năm 201…

                                                                                                      Người làm báo cáo

                                                                                                    (ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

  

Thời tiết Moscow
Bản đồ Moscow
Đọc báo Online
Xem TV Online
Nhạc Online

Website ĐSQ VN tại LB Nga

Sơ đồ tới Đại sứ quán

(Xem ảnh)

Email Ban Công tác cộng đồng: congtaccongdong@gmail.com

 

Email Ban Cán sự Đoàn: bcsdlbnga@gmail.com
 

BẢN TIN ĐẤT NƯỚC

Sơ đồ tới Văn phòng Đảng ủy
(1-я Тверская-Ямская улица, 30)
 

Website:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cục Đào tạo với nước ngoài