ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGA

PHÒNG CÔNG TÁC LƯU HỌC SINH

Địa chỉ: Бол. Пироговская, Дом 13, г. Москва ; Tel/Fax: +7(499) 246-63-44

   ihere to Logout
Phòng Công tác LHS, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga

Đây là trang WEB cung cấp, trao đổi Thông tin cho LHS Việt Nam tại LB Nga. Bản quyền thuộc về Tác giả.
 E-mail: phongctlhs_nga@yahoo.com


 

 

                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                          V-02

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         <Tải file Excel>

…………………., ngày         tháng      năm 2013

 

Kính gửi: Phòng CT LHS, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga

 

ĐĂNG KÝ MUA VÉ MÁY BAY CỦA LHS VỀ NƯỚC NĂM 2014

Diện: (HĐ, 322, XLN)…….

 

 

Trường/Học viện:                                                          Thành phố:

I- Diện Hiệp định:

 

STT

Họ và tên

Nữ

Bậc đào tạo

Số
hộ chiếu

Ngày hết hạn HC

Ngày sinh

Đăng ký bay

Điểm tới

Số/ngày của Quyết định cử đi học

Số điện thoại

Địa chỉ email

Ngày

Tháng

Năm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

 

x

TS 3n

N 1234567

25-08-2019

03-02-1988

15

7

2014

Hà Nội

5064/03.09.2006

 

 

2

 

 

TTS 2n

B 4469871

13-02-2015

04-08-1981

22

1

2014

TP.HCM

5065/15.08.2010

 

 

3

 

 

ThS 2n

C 3698521

17-06-2014

17-09-1986

25

2

2014

TP.HCM

4661/03.09.2009

 

 

4

 

 

ĐH 6n

N 4563217

02-02-2013

28-02-1982

3

6

2014

TP.HCM

4760/05.09.2010

 

 

5

 

x

ĐH 6n

B 7412583

15-07-2016

08-03-1991

31

12

2014

Hà Nội

5054/03.09. 2007

 

 

 

 

II- Diện 322:

 

STT

Họ và tên

Nữ

Bậc đào tạo

Số
hộ chiếu

Ngày hết hạn HC

Ngày sinh

Đăng ký bay

Điểm tới

Số/ngày của Quyết định cử đi học

Số điện thoại

Địa chỉ email

Ngày

Tháng

Năm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

 

 

TS 322 3n

N 1234567

25-08-2019

03-02-1988

15

7

2014

Hà Nội

5064/03.09.2006

 

 

2

 

x

TTS 322 2n

B 4469871

13-02-2015

04-08-1981

22

1

2014

TP.HCM

5065/15.08.2010

 

 

3

 

 

ThS  322 2n

C 3698521

17-06-2014

17-09-1986

25

2

2014

TP.HCM

4661/03.09.2009

 

 

4

 

x

ĐH 322 6n

N 4563217

02-02-2013

28-02-1982

3

6

2014

TP.HCM

4760/05.09.2010

 

 

5

 

 

ĐH 322 6n

B 7412583

15-07-2016

08-03-1991

31

12

2014

Hà Nội

5054/03.09. 2007

 

 

 

III- Diện Xử lý nợ:

 

STT

Họ và tên

Nữ

Bậc đào tạo

Số
hộ chiếu

Ngày hết hạn HC

Ngày sinh

Đăng ký bay

Điểm tới

Số/ngày của Quyết định cử đi học

Số điện thoại

Địa chỉ email

Ngày

Tháng

Năm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

 

 

TS XLN 3n

N 1234567

25-08-2019

03-02-1988

15

7

2014

Hà Nội

5064/03.09.2006

 

 

2

 

 

TTS XLN 2n

B 4469871

13-02-2015

04-08-1981

22

1

2014

TP.HCM

5065/15.08.2010

 

 

3

 

x

ThS XLN 2n

C 3698521

17-06-2014

17-09-1986

25

2

2014

TP.HCM

4661/03.09.2009

 

 

4

 

 

ĐH XLN 6n

N 4563217

02-02-2013

28-02-1982

3

6

2014

TP.HCM

4760/05.09.2010

 

 

5

 

x

ĐH XLN 6n

B 7412583

15-07-2016

08-03-1991

31

12

2014

Hà Nội

5054/03.09. 2007

 

 

 

 

                                                                                                                                                   Đơn vị trưởng

                                                                                                                             (Ký, ghi rõ họ tên, Email và số ĐT liên hệ)

 

 

Một số lưu ý:

1- Vào tháng 10 hằng năm, Ban đại diện đơn vị lập danh sách đăng ký mua vé máy bay về nước của những LHS sẽ hết hạn học tập năm sau. Cá nhân điền theo mẫu V-01, xin xác nhận của Đơn vị trưởng. Đơn vị trưởng có trách nhiệm tổng hợp (theo mẫu V-02) và báo cáo (gửi qua Email) tới Phòng Công tác LHS, ĐSQ Việt Nam tại LB Nga, chậm nhất là ngày 30/11 của năm trước năm đăng ký vé bay. Đối với mỗi Diện học bổng lập một bản riêng, có thể trong cùng 1 sheet hoặc các sheet khác nhau. Dùng Unicode, Font chữ Times New Roman.

2- Hiện nay lịch bay của Vietnam airlines từ Moscow về Hà Nội vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy; về TP. Hồ Chí Minh vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật. Lịch bay có thể thay đổi, LHS tự tìm hiểu để đăng ký cho đúng lịch trên trang: 

http://domodedovo.ru/ru/main/timetablenew/index.asp.

Đối với LHS diện XLN xem trên trang: http://wwww.aeroflot.ru/cms/time_table/search.

3- Cột (6) và cột (7): đánh máy xong phải kiểm tra xem trên màn hình hiển thị có đúng không. Nếu ngày và tháng đảo chỗ cho nhau thì phải gõ tháng trước, gõ ngày sau.

4- Cột (8): Những trường hợp bay trong Quí I thì dứt khoát phải có ngày cụ thể. Những trường hợp bay trong Quí II trở đi thì cho phép chưa có ngày bay, nhưng trước khi hết Quí ít nhất 01 tháng (đối với Quí III phải trước 02 tháng) Đơn vị trưởng phải bổ sung ngày bay cụ thể và gửi mail tới Phòng CT LHS để đăng ký về Bộ mua vé. Nếu chậm, không thu xếp được chỗ bay, LHS phải tự chịu trách nhiệm.

5- Cột (9): từ tháng 1 đến tháng 9 chỉ cần gõ 1 chữ số, không cần gõ chữ số "0" ở đằng trước.

6- Cột (12): điền dạng ngắn gọn như trong ví dụ mẫu.

 

  

Thời tiết Moscow
Bản đồ Moscow
Đọc báo Online
Xem TV Online
Nhạc Online

Website ĐSQ VN tại LB Nga

Sơ đồ tới Đại sứ quán

(Xem ảnh)

Email Ban Công tác cộng đồng: congtaccongdong@gmail.com

 

Email Ban Cán sự Đoàn: bcsdlbnga@gmail.com
 

BẢN TIN ĐẤT NƯỚC

Sơ đồ tới Văn phòng Đảng ủy
(1-я Тверская-Ямская улица, 30)
 

Website:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cục Đào tạo với nước ngoài