ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGA

PHÒNG CÔNG TÁC LƯU HỌC SINH

Địa chỉ: Бол. Пироговская, Дом 13, г. Москва ; Tel/Fax: +7(499) 246-63-44

   ihere to Logout
Phòng Công tác LHS, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga

Đây là trang WEB cung cấp, trao đổi Thông tin cho LHS Việt Nam tại LB Nga. Bản quyền thuộc về Tác giả.
 E-mail: phongctlhs_nga@yahoo.com

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ VÀ NHẬN VÉ MÁY BAY VỀ NƯỚC

(Đối với lưu học sinh được cấp học bổng nhà nước)

 <Tải file Word>

 

I- PHẦN ĐĂNG KÝ

Họ và tên:                                               Nam/nữ:                  Ngày tháng năm sinh:          /      /         

Hộ chiếu số:                                            Cấp tại:                         Ngày hết hạn:  

Số điện thoại liên hệ :                                        Địa chỉ Email :

Là (SV, ThS, TTS. NCS):                                Diện học bổng (HĐ, XLN, 322):                         

Số, ngày của Quyết định cử đi học:

Trường/Học viện đang học:                                                           Thành phố:

Thời hạn qui định cho việc học tập, nghiên cứu của tôi kết thúc vào ngày       /      /

 Đề nghị Phòng Công tác LHS đặt mua vé máy bay về nước cho tôi vào

 ngày       tháng       năm 2014 theo tuyến bay:  Matxcơva - Hà Nội       

                                                                       Matxcơva - TP. Hồ Chí Minh     

Tôi đã biết: sau khi hoàn thành nhiệm vụ học tập, nghiên cứu, lưu học sinh được cấp học bổng phải về nước đúng thời hạn qui định và chỉ được cấp vé về nước một lần. Chậm nhất là một ngày làm việc trước ngày bay, nếu tôi không làm thủ tục nhận vé với Phòng Công tác LHS, thì coi như tôi tự bỏ vé và phải tự túc mua vé về nước.

                                                                             ……………….., ngày        tháng     năm 201.....  

   Xác nhận của đơn vị trưởng                                                    Người đăng ký vé

        (Ký và ghi rõ họ tên)                                                      (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 II- PHẦN NHẬN VÉ

  Tôi tên là:                                                                 

  Đã nhận vé máy bay qua email, với số PTA:

  do Phòng Công tác LHS gửi để về nước, trên chuyến bay ngày:        /     /201…     

  Tuyến bay:  Moscow -                                          

                                                                                      Matxcơva, ngày        tháng     năm 201…  

                Người nhận vé                        Người phát vé                      

           (ký và ghi rõ họ tên)             (ký và ghi rõ họ tên)                                

                                                                                                                                                                                  

       

 

 

 

Ghi chú: Vé máy bay do Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt mua ở Hàng không Việt Nam trên cơ sở đề nghị của Phòng CTLHS, căn cứ vào Bản đăng ký vé của LHS do đơn vị tổng hợp gửi đến. Khi làm thủ tục nhận vé, LHS điền đầy đủ các mục (trừ số PTA), ký và ghi rõ họ tên. Sau đó scan (chế độ màu) gửi qua email tới Phòng CTLHS. Bản này được dùng làm căn cứ để Phòng CTLHS gửi về quyết toán số vé đã giao với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính.

 

   

Thời tiết Moscow
Bản đồ Moscow
Đọc báo Online
Xem TV Online
Nhạc Online

Website ĐSQ VN tại LB Nga

Sơ đồ tới Đại sứ quán

(Xem ảnh)

Email Ban Công tác cộng đồng: congtaccongdong@gmail.com

 

Email Ban Cán sự Đoàn: bcsdlbnga@gmail.com
 

BẢN TIN ĐẤT NƯỚC

Sơ đồ tới Văn phòng Đảng ủy
(1-я Тверская-Ямская улица, 30)
 

Website:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cục Đào tạo với nước ngoài