ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGA

PHÒNG CÔNG TÁC LƯU HỌC SINH

Địa chỉ: Бол. Пироговская, Дом 13, г. Москва ; Tel/Fax: +7(499) 246-63-44

   ihere to Logout
Phòng Công tác LHS, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga

Đây là trang WEB cung cấp, trao đổi Thông tin cho LHS Việt Nam tại LB Nga. Bản quyền thuộc về Tác giả.
 E-mail: phongctlhs_nga@yahoo.com

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

THÔNG BÁO

       

       Câc đơn vị và các nhân chưa nộp Báo cáo KQHT cần khẩn trương tổng hợp và gửi tới Phòng CT LHS ĐSQ trước ngày 05/8/2014 để kịp thẩm định gửi về Bộ xét cấp tiếp SHP. Những trường hợp nợ thi hoặc báo cáo chậm phải có văn bản giải trình đính kèm.

    Đề nghị LHS nghiên cứu Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT, ngày 11/4/2014 Ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài, để biết và thực hiện. Các Mẫu tại phụ lục xem hoặc download trong mục Biểu mẫu-Mẫu phụ lục TT-10

     Những vướng mắc trong việc Đăng ký OMS online, LHS xem trong Mục Hỏi-Đáp.

  

Thời tiết Moscow
Bản đồ Moscow
Đọc báo Online
Xem TV Online
Nhạc Online

Website ĐSQ VN tại LB Nga

Sơ đồ tới Đại sứ quán

(Xem ảnh)

Email Ban Công tác cộng đồng: congtaccongdong@gmail.com

 

Email Ban Cán sự Đoàn: bcsdlbnga@gmail.com
 

 

BẢN TIN ĐẤT NƯỚC

Sơ đồ tới Văn phòng Đảng ủy
(1-я Тверская-Ямская улица, 30)
 

Website:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cục Đào tạo với nước ngoài

 

 

 

Những điều LHS cần biết

 

Một số tin đã đăng

 

 

            

 Hits:  Free Web Counters