ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGA

PHÒNG CÔNG TÁC LƯU HỌC SINH

Địa chỉ: Бол. Пироговская, Дом 13, г. Москва ; Tel/Fax: +7(499) 246-63-44

   ihere to Logout
Phòng Công tác LHS, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga

Đây là trang WEB cung cấp, trao đổi Thông tin cho LHS Việt Nam tại LB Nga. Bản quyền thuộc về Tác giả.
 E-mail: phongctlhs_nga@yahoo.com

 

 

HỒ SƠ XIN CHUYỂN NGÀNH HỌC/ TRƯỜNG HỌC 

 

I. Các quy định chung:

  1. Khi còn ở Việt Nam các LHS làm hồ sơ đăng ký đi học đã được quyền tự lựa chọn ngành học và đã đăng ký ngành học theo nguyện vọng, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục & Khoa học Nga đã xem xét và sắp xếp theo nguyện vọng đó, bản thân LHS đã có cam kết thực hiện nghĩa vụ của LHS được cử đi đào tạo ở nước ngoài (Điều I của Bản cam kết: Chấp hành nghiêm túc Quy chế quản lý lưu học sinh ở nước ngoài và Quyết định cử đi học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Không xin chuyển trường hoặc thay đổi khoá học, chương trình học, ngành học), vì vậy khi đã sang LB Nga học phải tuân thủ theo sự sắp xếp mình đã lựa chọn.

  2. Bộ Giáo dục 02 nước và Phòng Công tác LHS Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga chỉ xem xét, đồng ý cho LHS được chuyển ngành học, trường học trong những trường hợp bất khả kháng như: Nhà trường nơi LHS theo học không còn đào tạo ngành học đó nữa hoặc số lượng LHS theo học ngành đó quá đông, Nhà trường có thư gửi 02 Bộ và Phòng CT LHS đề nghị điều chỉnh ngành học hoặc chuyển trường cho LHS.

  3. LHS nằm trong các diện trên muốn chuyển ngành học/ trường học phải đáp ứng các yêu cầu về hồ sơ xin chuyển ngành, chuyển trường kèm theo.

 

II.    Hồ sơ xin chuyển ngành học/ trường học gồm:

A- Hồ sơ gửi về Bộ GD&ĐT Việt Nam: 

1.  Đơn đề nghị xin chuyển ngành học/ trường học gửi Bộ GD&ĐT, Phòng CT LHS ĐSQ Việt Nam tại LB Nga (theo mẫu S-08, phía dưới);

2.  Báo cáo kết quả học tập đến thời điểm hiện tại (kèm theo bản photocopy sổ зачетка có xác nhận sao y bản chính của Trường hoặc Giấy xác nhận của Nhà trường về kết quả học tập);

3.  Giấy của Nhà Trường (письмо) gửi Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam và ĐSQ Việt Nam tại LB Nga (Phòng CT LHS) nói rõ có ủng hộ cho LHS chuyển ngành học/ trường học không, vì lý do gì? (ghi rõ đào tạo bậc học gì, thời gian học từ ngày.. tháng.. năm.. đến ngày..tháng.. năm...);

4.  Bản photocopy Quyết định cử đi học của Bộ GD&ĐT.

B- Hồ sơ gửi đến Bộ GD&KH LB Nga:

Thư của Nhà trường gửi đến Bộ GD&KH LB Nga nêu rõ lý do và đề nghị cho phép LHS đó được chuyển ngành học/ trường học.

 

III. Quy trình để được phép chuyển ngành học, trường học:

 

1.   Bộ GD&KH Nga có thư đồng ý cho LHS chuyển ngành học/ trường học gửi đến Phòng CT LHS Đại sứ quán Việt Nam;

2.   Toàn bộ hồ sơ xin chuyển ngành học/ trường học của LHS (trong đó có cả thư đồng ý của Bộ GD&KH Nga) được gửi về Bộ GD&ĐT Việt Nam để xin phép.

3.   Nếu Bộ GD&ĐT Việt Nam có thư đồng ý cho LHS chuyển ngành học/ trường học gửi sang Phòng, Phòng CT LHS sẽ có thư đồng ý gửi Nhà trường.

4.   Chỉ sau khi nhận được thư đồng ý của Phòng CT LHS gửi đến Trường, việc chuyển ngành học/ trường học của LHS mới hợp lệ.


 

---------------------------

S-08

                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 <Tải file Word>

 

ĐƠN XIN PHÉP CHUYỂN NGÀNH HỌC/TRƯỜNG HỌC

 

     Kính gửi:    -   Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-    Phòng Công tác Lưu học sinh ĐSQ Việt Nam tại LB Nga

 

1.  Tôi tên là:

2.  Sinh ngày:

3.  Hộ chiếu số:                                Cấp ngày:                                 Tại:

4.  Ngày hết hạn hộ chiếu:

5.  Quyết định cử đi học số/ngày:

6.  Thời gian khóa học theo Quyết định: từ tháng/năm  …./.…     đến …./.…

7.  Hiện đang là (TS, TTS, ThS, ĐH):                    Năm thứ:                                     

8.  Diện học bổng (HĐ, 322, XLN):

9.  Trường:                                                   Ngành học/Mã:

10.   Tôi viết đơn này trình bày lý do xin chuyển ngành học/trường học như sau:

 

 

 

 

 

   Kính đề nghị Bộ GD&ĐT và Phòng CT LHS xem xét và giải quyết nguyện vọng của cá nhân tôi, cho phép tôi được chuyển từ ngành học…….(mã ngành……) sang ngành ………….. (mã ngành…..)/ chuyển từ trường…....sang trường……

 

   Tôi xin cam đoan những điều tôi trình bày trong đơn là đúng sự thật.

   Nếu được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép chuyển ngành học/trường học tôi xin cam kết sẽ hoàn thành chương trình học tập đúng thời hạn Bộ cho phép. Nếu vi phạm, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chịu mọi hình thức kỷ luật cũng như bồi hoàn toàn bộ kinh phí đào tạo theo các quy định của Nhà nước.

   Tôi xin trân trọng cảm ơn.

                                                                                         …………., ngày…….tháng…….năm…… 

Xác nhận của Đơn vị trưởng                                                           Người viết đơn

     (ký và ghi rõ họ tên)                                                          (ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

                                                 Ý kiến của Phòng Công tác LHS

(Lưu ý, phần này phải để cách mép dưới của trang giấy ít nhất 06 cm)

 

 

 

 

 

   

Thời tiết Moscow
Bản đồ Moscow
Đọc báo Online
Xem TV Online
Nhạc Online

Website ĐSQ VN tại LB Nga

Sơ đồ tới Đại sứ quán

(Xem ảnh)

Email Ban Công tác cộng đồng: congtaccongdong@gmail.com

 

Email Ban Cán sự Đoàn: bcsdlbnga@gmail.com
 

BẢN TIN ĐẤT NƯỚC

Sơ đồ tới Văn phòng Đảng ủy
(1-я Тверская-Ямская улица, 30)
 

Website:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cục Đào tạo với nước ngoài