ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGA

PHÒNG CÔNG TÁC LƯU HỌC SINH

Địa chỉ: Бол. Пироговская, Дом 13, г. Москва ; Tel/Fax: +7(499) 246-63-44

   ihere to Logout
Phòng Công tác LHS, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga

Đây là trang WEB cung cấp, trao đổi Thông tin cho LHS Việt Nam tại LB Nga. Bản quyền thuộc về Tác giả.
 E-mail: phongctlhs_nga@yahoo.com

 

 

HỒ SƠ HỌC CHUYỂN TIẾP NCS

 

 1. Điều kiện và tiêu chuẩn:

-  Tốt nghiệp đại học loại xuất sắc (Bằng đỏ) hoặc hệ Chuyên gia, Kỹ sư, hoặc hệ Thạc sĩ.

-  Đăng ký học chương trình NCS vào ngay năm học tiếp theo sau khi tốt nghiệp đại học hoặc cao học.

-  Có Giấy tiếp nhận đào tạo (Рекомендация) của Giáo sư hướng dẫn và Nhà trường nơi NCS đăng ký học (gửi Bộ GD&KH Nga và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam).

-  Được Đơn vị trưởng đơn vị LHS cấp cơ sở (trường hoặc liên trường) có ý kiến xác nhận suốt quá trình học đại học, cao học là một LHS gương mẫu, xứng đáng được đưa vào diện xét tuyển chuyển tiếp NCS.

-  Phải có ít nhất một (01) bài báo khoa học đã được đăng ở các tạp chí chuyên ngành hoặc tham gia và có báo cáo tại các Hội thảo khoa học cấp trường.

 

 1. Hồ sơ xin học chuyển tiếp NCS gồm:

-  Đơn xin chuyển tiếp học chương trình NCS gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo với các nội dung: Họ và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Cơ sở đào tạo đại học, khoá học; Kết quả học tập toàn khoá, điểm trung bình tất cả các điểm thi ghi trong phụ lục kèm theo bằng xếp loại tốt nghiệp; Tên luận án tốt nghiệp, đánh giá của Hội đồng thi tốt nghiệp; Nguyện vọng làm chuyển tiếp nghiên cứu sinh; Ý kiến của bộ môn, khoa, trường (nếu có) về việc sẵn sàng tiếp nhận làm nghiên cứu sinh; Cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước trong quá trình học NCS và ngay sau khi tốt nghiệp sẽ về nước, nghiêm chỉnh chấp hành sự điều động công tác của Nhà nước và chịu trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ chi phí đào tạo nếu không thực hiện đúng cam kết này. Ghi rõ kèm theo đơn có các văn bản nào. Người làm đơn ký tên. Ở trang 2 ghi ý kiến của đơn vị lưu học sinh cấp cơ sở.

-  Анкета (theo mẫu ở phía dưới).

-  Báo cáo tốt nghiệp đại học/cao học có xác nhận của Phòng CT LHS, Đại sứ quán.

-  Bản photocopy các bài báo, công trình khoa học (tờ bìa, phần mục lục và toàn văn bài báo) hoặc Bản kê khai các Hội nghị khoa học đã tham gia (có xác nhận của Nhà trường nơi học).

-  Bản sao công chứng Bằng cấp, bảng điểm bậc học đại học/cao học.

-  Giấy tiếp nhận đào tạo của Giáo sư hướng dẫn và Nhà trường nơi NCS đăng ký học (gửi Bộ GD&KH Nga và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam).

-  Ý kiến xác nhận của Đơn vị trưởng Đơn vị LHS cấp cơ sở (trường hoặc liên trường).

-  Giấy chứng nhận đạt giải các kỳ thi, giấy khen, giải Olympic… (nếu có).

-  Sơ yếu lí lịch tự thuật (có dán ảnh 4x6).

-  Danh mục các công trình khoa học đã được công bố (nếu có).

Bản tóm tắt đề cương nghiên cứu bằng tiếng Nga, tiếng Việt (khoảng 02 trang).

 

 


 

АНКЕТА

Иностранного специалиста, направлияемого в РФ в аспирантуру

 ------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Анкетный данный

 

 

 1. Страна: Социалистическая Республика Вьетнам.

 

 1. Фамилия, имя:

 

 1. Пол:

 

 1. Год рождения:

 

 1. Какой вуз окончил и по какой специальности:

 

  

   По специальности:

  

 1. Год окончания вуза:

 

 1. Какой уровень образования и ученую степень имеет:

 

 

 

 1. Стаж работы по специальности, место работы:

 

 

 

 1. Знает ли русский язык и в какой степени:

 

 

 1.  Какими другими иностранными языками владеет:

 

 

 

 

 1.  Форма подготовки и срок:

 

 

 

 

 1. Номер и наименование специальности:

 

 

 

 1. Предполагаемое направление аспирантуры:

 

 

 

 1. В каком вузе желательно пройти обучение:

 

 

 

  II. Тезис научного исследования

 

 

 1. Узкая область специальности:

 

 

 

 1. Предполагаемое направление научного исследования:

 

 

 

 

 

 1. Предполагаемая тема диссертации:

 

 

  

 

 

 

 

 

                                     Подпись специалиста:

 

 

 

                                     Дата заполнения:

 

 

 

   

Thời tiết Moscow
Bản đồ Moscow
Đọc báo Online
Xem TV Online
Nhạc Online

Website ĐSQ VN tại LB Nga

Sơ đồ tới Đại sứ quán

(Xem ảnh)

Email Ban Công tác cộng đồng: congtaccongdong@gmail.com

 

Email Ban Cán sự Đoàn: bcsdlbnga@gmail.com
 

BẢN TIN ĐẤT NƯỚC

Sơ đồ tới Văn phòng Đảng ủy
(1-я Тверская-Ямская улица, 30)
 

Website:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cục Đào tạo với nước ngoài