ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGA

PHÒNG CÔNG TÁC LƯU HỌC SINH

Địa chỉ: Бол. Пироговская, Дом 13, г. Москва ; Tel/Fax: +7(499) 246-63-44

   ihere to Logout
Phòng Công tác LHS, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga

Đây là trang WEB cung cấp, trao đổi Thông tin cho LHS Việt Nam tại LB Nga. Bản quyền thuộc về Tác giả.
 E-mail: phongctlhs_nga@yahoo.com

 

HỒ SƠ XIN HỌC TIẾP GIAI ĐOẠN II

 

Bao gồm: 02 bộ hồ sơ (1 bộ LHS tự gửi về Cục Đào tạo với nước ngoài, 1 bộ lưu tại Phòng CT LHS). Mỗi bộ gồm các giấy tờ sau:

 

  1. Đơn đề nghị (theo mẫu S-06, phía dưới);

  2. Đối với LHS xin gia hạn để học tiếp chương trình chuyên gia phải có báo cáo kết quả học tập đến thời điểm hiện tại (kèm theo bản photocopy sổ зачет, có xác nhận sao y bản chính của Trường hoặc Giấy xác nhận của Nhà trường về kết quả học tập);

  3. Đối với LHS xin gia hạn để học hệ Thạc sĩ phải có sao y bản chính bằng tốt nghiệp và bảng điểm của bậc Cử nhân (копия верна của Nhà trường);

  4. Giấy của Nhà Trường (письмо) gửi Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam và ĐSQ Việt Nam tại LB Nga (Phòng CT LHS) đồng ý tiếp tục đào tạo (ghi rõ đào tạo bậc học gì, thời gian từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm;

  5. Bản photocopy Quyết định cử đi học của Bộ GD&ĐT.

 

Lưu ý:

Lưu học sinh khi kết thúc giai đoạn I muốn học tiếp giai đoạn II phải xin phép Nhà trường và Bộ GD&ĐT, Phòng CT LHS trước khi kết thúc thời gian (tính theo mốc thời gian Bộ GD&ĐT cho phép trong Quyết định cử đi học) ít nhất 03 tháng, để có đủ thời gian báo cáo về Bộ GD&ĐT xem xét giải quyết và có kế hoạch dự trù kinh phí.

 

 

------------------------
 

                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                              S-06

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                        <Tải file Word>

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC TIẾP GIAI ĐOẠN II

                                         

                                          Kính gửi:   - Bộ Giáo dục và Đào tạo

                                                       - Phòng Công tác LHS, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga

 

1.  Tôi tên là:                                                    Nam/nữ:                     Ngày sinh:           /       /

2.  Điện thoại liên hệ:                                        Email:      

3.  Hộ chiếu số:                                Cấp ngày:                                 Tại:

4.  Ngày hết hạn hộ chiếu:

5.  Quyết định cử đi học số/ngày:

6.  Thời gian khóa học theo Quyết định: từ tháng/năm  …./.…     đến …./.…

7.  Hiện đang là (NCS, TTS, ThS, SV):                       Năm thứ:                                   

8.  Diện học bổng (HĐ, 322, XLN): 

9.  Trường:                                                                   Ngành học:

10.   Tôi viết đơn này trình bày nguyện vọng được học tiếp giai đoạn II với những lý do như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Tôi đã nhận sinh hoạt phí đến ngày:

12.  Bảo hiểm y tế của tôi đã được mua đến ngày:

 

Kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo và Phòng CT LHS  xem xét và giải quyết.

      Tôi xin trân trọng cảm ơn.

............., ngày       tháng      năm 201.....

                                                                                                          Người viết đơn

                                                                                                         (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

                                                 Ý kiến của Phòng Công tác LHS

(Lưu ý, phần này phải để cách mép dưới của trang giấy ít nhất 06 cm)

 

 

 

 

  

Thời tiết Moscow
Bản đồ Moscow
Đọc báo Online
Xem TV Online
Nhạc Online

Website ĐSQ VN tại LB Nga

Sơ đồ tới Đại sứ quán

(Xem ảnh)

Email Ban Công tác cộng đồng: congtaccongdong@gmail.com

 

Email Ban Cán sự Đoàn: bcsdlbnga@gmail.com
 

 

BẢN TIN ĐẤT NƯỚC

Sơ đồ tới Văn phòng Đảng ủy
(1-я Тверская-Ямская улица, 30)
 

Website:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cục Đào tạo với nước ngoài