ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGA

PHÒNG CÔNG TÁC LƯU HỌC SINH

Địa chỉ: Бол. Пироговская, Дом 13, г. Москва ; Tel/Fax: +7(499) 246-63-44

   ihere to Logout
Phòng Công tác LHS, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga

Đây là trang WEB cung cấp, trao đổi Thông tin cho LHS Việt Nam tại LB Nga. Bản quyền thuộc về Tác giả.
 E-mail: phongctlhs_nga@yahoo.com

 

ĐSQ VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGA                                                                   S-03

PHÒNG CÔNG TÁC LƯU HỌC SINH                                       

                                                                                                                                 <Tải file Excel>

 

   BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA LHS DIỆN NHÀ NƯỚC

Học kỳ:

Năm học: 201...-  201....

 

Thành phố:

Trường:

 

I- Diện Hiệp định:

 

TT

Họ và tên

Bậc đào tạo

Năm thứ

Kết quả thi/kiểm tra

Điểm TB

Ghi chú

Tổng số môn

Số điểm 5

Số điểm 4

Số điểm 3

Số môn nợ

 

 

1

 

TS 3n

Hai

 

 

 

 

 

 

Có B/c kèm theo

2

 

TTS 2n

Nhất

 

 

 

 

 

 

Có B/c kèm theo

3

 

ThS 2n

Nhất

4

4

0

0

0

5.00

 

 

 

ĐH 6n

Năm

4

4

0

0

0

5.00

 

 

 

ĐH 6n

4

4

0

0

0

5.00

 

 

 

ĐH 6n

Ba

4

1

3

0

0

4.25

 

 

 

ĐH 6n

Hai

2

2

0

0

0

5.00

 

 

 

ĐH 6n

Nhất

4

2

1

1

0

4.25

 

 

 

ĐH 6n

Dự bị

 

 

 

 

 

 

Chưa thi /không thi

II- Diện 322:                                                                                                                               

TT

Họ và tên

Bậc đào tạo

Năm thứ

Kết quả thi/kiểm tra

Điểm TB

Ghi chú

Tổng số môn

Số điểm 5

Số điểm 4

Số điểm 3

Số môn nợ

1

 

TS 322 3n

Hai

 

 

 

 

 

 

Có B/c kèm theo

2

 

TTS 322 2n

Nhất

 

 

 

 

 

 

Có B/c kèm theo

3

 

ThS  322 2n

Nhất

4

4

0

0

0

5.00

 

 

 

ĐH 322 6n

Năm

4

4

0

0

0

5.00

 

 

 

ĐH 322 6n

4

4

0

0

0

5.00

 

 

 

ĐH 322 6n

Ba

4

1

3

0

0

4.25

 

 

 

ĐH 322 6n

Hai

2

2

0

0

0

5.00

 

 

 

ĐH 322 6n

Nhất

4

2

1

1

0

4.25

 

 

 

ĐH 322 6n

Dự bị

 

 

 

 

 

 

Chưa thi /không thi

III- Diện Xử lý nợ:    

TT

Họ và tên

Bậc đào tạo

Năm thứ

Kết quả thi/kiểm tra

Điểm TB

Ghi chú

Tổng số môn

Số điểm 5

Số điểm 4

Số điểm 3

Số môn nợ

1

 

TS XLN 3n

Hai

 

 

 

 

 

 

Có B/c kèm theo

2

 

TTS XLN 2n

Nhất

 

 

 

 

 

 

Có B/c kèm theo

3

 

ThS XLN 2n

Nhất

4

4

0

0

0

5.00

 

 

 

ĐH XLN 6n

Năm

4

4

0

0

0

5.00

 

 

 

ĐH XLN 6n

4

4

0

0

0

5.00

 

 

 

ĐH XLN 6n

Ba

4

1

3

0

0

4.25

 

 

 

ĐH XLN 6n

Hai

2

2

0

0

0

5.00

 

 

 

ĐH XLN 6n

Nhất

4

2

1

1

0

4.25

 

 

 

ĐH XLN 6n

Dự bị

 

 

 

 

 

 

Chưa thi /không thi

 Cột Ghi chú: Ghi các thông tin khác có liên quan đến Bản báo cáo, ví dụ: ốm đau, chữa bệnh, lưu ban, thay đổi trường, ngành học….

Một số điểm lưu ý:

     1- Theo Qui định tại Thông tư Liên tịch số: 144 /2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG, ngày 05 tháng 12 năm 2007 (xem tại Website: http://lhsnga.freehostia.com), hết mỗi học kỳ, LHS phải báo cáo Kết quả học tập tới Phòng Công tác LHS. Nếu báo cáo muộn sẽ làm chậm việc xét cấp tiếp Sinh hoạt phí (SHP) cho thời gian tiếp theo. Báo cáo của NCS, TTS theo mẫu N-04 và có xác nhận của Thầy hướng dẫn; đối với ThS, SV theo mẫu S-02. Sau đó nộp cho đơn vị trưởng. Đơn vị trưởng tổng hợp, lập danh sách gửi qua email tới Phòng CT LHS (phongctlhs_nga@yahoo.com). Đơn vị trưởng là người chịu trách nhiệm về độ chính xác của báo cáo kết quả thi/kiểm tra.

     2- Nếu không có tổ chức đơn vị LHS thì LHS làm báo cáo theo mẫu qui định và quét/chụp kết quả điểm ở Sổ ghi điểm, gửi qua email tới Phòng CT LHS. Các trang có chữ ký phải quét ở chế độ MÀU.

     3- Nếu có nhiều trường trong cùng thành phố thì làm xong từng trường một cho các Diện học bổng, sau đó mới chuyển sang trường khác. Có thể làm trong cùng 1 Sheet hoặc các Sheet riêng biệt.

     4- Thứ tự sắp xếp theo: NCS, TTS, ThS, Đại học.

     5- Những trường hợp nợ môn, ngay sau khi trả xong, phải báo cáo với Đơn vị trưởng (hoặc Đơn vị phó) kèm theo: Phô tô Sổ ghi điểm (trang có môn nợ đã được trả), Đơn trình bày lý do nợ thi, Giấy xác nhận của Trường/Khoa ngoại quốc là sinh viên này không còn nợ môn thi nào. Đơn vị trưởng tổng hợp và gửi email về Phòng CT LHS. Lưu ý: Chỉ lập danh sách và gửi những trường hợp trả môn nợ, không gửi lại toàn bộ danh sách (để bớt thời gian phải kiểm dò 1 lần nữa).

     6- Diện Tự túc lập 1 Sheet riêng.

 

  

Thời tiết Moscow
Bản đồ Moscow
Đọc báo Online
Xem TV Online
Nhạc Online

Website ĐSQ VN tại LB Nga

Sơ đồ tới Đại sứ quán

(Xem ảnh)

Email Ban Công tác cộng đồng: congtaccongdong@gmail.com

 

Email Ban Cán sự Đoàn: bcsdlbnga@gmail.com
 

BẢN TIN ĐẤT NƯỚC

Sơ đồ tới Văn phòng Đảng ủy
(1-я Тверская-Ямская улица, 30)
 

Website:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cục Đào tạo với nước ngoài