ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI LIÊN BANG NGA

PHÒNG CÔNG TÁC LƯU HỌC SINH

Địa chỉ: Бол. Пироговская, Дом 13, г. Москва ; Tel/Fax: +7(499) 246-63-44

   ihere to Logout
Phòng Công tác LHS, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga

Đây là trang WEB cung cấp, trao đổi Thông tin cho LHS Việt Nam tại LB Nga. Bản quyền thuộc về Tác giả.
 E-mail: phongctlhs_nga@yahoo.com


 

 

Phụ lục

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  
 

Mẫu số 01:

Báo cáo tiến độ học tập

Mẫu số 02:

Đơn xin chuyển nước/trường/ngành học

Mẫu số 03:

Đơn xin gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài

Mẫu số 04:

Báo cáo tốt nghiệp

Mẫu số 05:

Đơn xin chuyển từ trường học ở nước ngoài về học tại Việt Nam

Mẫu số 06:

Báo cáo thành tích của cá nhân lưu học sinh

Mẫu số 07:

Báo cáo về việc tuyển sinh và cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

Mẫu số 08:

Thống kê số lượng công dân Việt Nam được cử ra nước ngoài học tập

Mẫu số 09:

Thống kê danh sách công dân Việt Nam được cử ra nước ngoài học tập.

  

  

Thời tiết Moscow
Bản đồ Moscow
Đọc báo Online
Xem TV Online
Nhạc Online

Website ĐSQ VN tại LB Nga

Sơ đồ tới Đại sứ quán

(Xem ảnh)

Email Ban Công tác cộng đồng: congtaccongdong@gmail.com

 

Email Ban Cán sự Đoàn: bcsdlbnga@gmail.com
 

BẢN TIN ĐẤT NƯỚC

Sơ đồ tới Văn phòng Đảng ủy
(1-я Тверская-Ямская улица, 30)
 

Website:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cục Đào tạo với nước ngoài